"Kimsesi; Kendisi ve Herkes Olan Çocuklar"

"Çocuk Evlerinde Yaşayan Çocuklarım Yaratıcı Düşünme Becerileri İle Dil Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi" isimli master tezim, tez dönemi süresince benden yardım ve zamanını esirgemeyen, çocuk gelişimi ile drama ve eğitiminin disiplinler arası sentezi konusunda beni cesaretlendiren ve her zaman desteğini hissettiğim akademik yönünü ve karakter özelliklerini model almaya çalıştığım  değerli danışmanım Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN'in uygun görüşleri ile Kimsesiz Çocuklar'a değil "Kimsesi; Kendisi ve Herkes Olan Çocuklara" ithaf edilmiştir.


"Kimsesi; Kendisi ve Herkes Olan Çocuklar" (Uzm. Alper Remzi Aydın ve Prof. Dr. Fatma Tezel Şahin)