SERTİFİKA VE KATILIM BELGELERİ (EĞİTİMLERİ)


Gazi Erken Çocukluk Gelişimi Değerlendirme Aracı (GEÇDA)Kullanım Sertifikası Prof. Dr. Zeynep Fulya TEMEL - (Uygulaması Devam Etmekte)
Frostig Görsel Algı Testi  Uygulama ve Puanlama Eğitim Katılım Belgesi Prof. Dr. Neriman ARAL 2019
Sosyal Bilimlerde IBM SPSS Uygulamaları Eğitimi Prof. Dr. Yavuz AKBULUT 01/07/2019 - 04/07/2019
Erken Çocukluk Eğitimi Araştırmaları için Güç, Etki ve Örneklem Büyüklüğü Hesaplaması
Doç. Dr. Mesut Saçkes  19.10.2017
Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Uygulama ve Puanlama Eğitim Sertifikası Prof. Dr. Esra ASLAN 15.10.2016
Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) (Test of Early Language Development (TELD-3))  Uygulama ve Puanlama Eğitim SertifikasıYrd. Doç. Dr. Selçuk GÜVEN-10.06.2016
Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi (SGHE)  (International Sherborne Developmental Movement)  Sertifikası Uluslararası Sherborne Gelişimsel Hareket Birliği– 02.05.2014-04.05.2014
Okul Öncesinde Müzik ve Oyun Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Konferansı Ercan ÖZKAN, 2012
Temel Psikoloji Sertifikası (St Clements University Approved)  Psikologlar ve Psikiyatrisler Derneği – 21.01.2011-21.02.2011
Liderlik Sertifikaları (1. Nesil; Beden Dili, Yeni Liderlik Yaklaşımları, 2 Nesil; Zaman Yönetimi,Liderlik Ve Takım Çalışması, Kriz Yönetimi,  Proje Yönetimi, Girişimcilik ve E-İş) Gazi Üniversitesi Liderlik Okulu 22.06.2010-01.07.2010
İş Güvenliği - (Yangın Güvenlik Eğitimi) Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı- 28.04.2008
Hafıza ve Hızlı Okuma Teknikleri, Bilgivizyon Eğitim Danışmanlık  İnsan Kaynakları – 20.03.2006
LKS-2 Bilgisayarlı Ön Muhasebe Düzey Bilgisayar Eğitim Merkezi–20.06.2006
Bilgisayar İşletmenliği Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kayseri Özel Özcan Bilgisayar – 30.07.2005