DİNLEYİCİ OLARAK KATILDIĞI BELGELİ KONUŞMALAR, PANELLER VE KONGRELER


»Marmara Psikoloji Zirvesi Sempozyumu

 28-29 Kasım 2020 (Online Katılım)


»Erken Çocuklukta Montessori Eğitimi Uygulamaları Sempozyumu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 25-26 Ekim 2014 

»3.Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
“Çocukların Madde Bağımlılığından Korunması “ TBMM,MEB, Unicef ve Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara-20-22.04.2011

»2.Risk Altında Ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu