AKADEMİK PROJELER VE ESERLER

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

Okul Çapında Zenginleştirme Modeline Dayalı Zenginleştirme Uygulamalarının İlköğretim Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, TUBITAK 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı (115K814), (Proje Bursiyeri), 2016 Mart-Ekim.

Bitkisel Boyalarla Parmak Boyası Geliştirme ve Patent Alımı, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (15B0678001), (Araştırmacı), 2015-2016.

Trafik Bilincinin Oluşmasında Oyun Temelli Trafik Eğitiminin Etkisi, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (12B3430001), (Araştırmacı), 2012-2015

 

A.ULUSLARARASI İNDEKSLER TARAFINDAN TARANAN HAKEMLİ DERGİLERDEKİ MAKALELER

1.Çelebi, İ., Tezel Şahin, F., Aydın, A.R. (2024) Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkiye Klinikleri J Health Sci. 9(1):27-37.Tam Metin

2. Aydın, A.R. ve Tezel Şahin, F.(2021). Çocuk evlerinde yaşayan çocukların dil gelişim düzeyleri ile yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 7 (1), Yaz, s. 56-77.(Yüksek Lisans Tezinden)Tam Metin

3. Bekir, H., Aydın, R. (2018).  Almanya’da Yaşayan Türk Ebeveynlerin Ana Dilin Okul Başarısına Etkisine İlişkin Görüşleri.  Zeitschrift für die Welt der Türken, 1(10), 95-107.Tam Metin

4.   Bekir Şimşek, H., Aydın, R. (2014). Problems Being Encountered by Teacher Candidates, Preschool Education, Preschool Education Course, Practice Schools (Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Dersi Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar), Procedia Social and Behavioral Science 121, 381– 387, (Indexed to Conference Proceedings Citation Index). Tam Metin

5.   Bekir, H., Şahin, H., Aydın, R. (2014). University Students’ Perception on Woman’s Place in a Family (Üniversite Öğrencilerinin Kadının Ailedeki Yeri Hakkındaki Görüşleri), Procedia Social and Behavioral Science 143, 14-18, (Indexed to Conference Proceedings Citation Index). Tam Metin

6.   Şanlı, H.S., Bekir, H.,  Aydın, R. (2014). The Opinions of Teacher Candidates on the Elderly in the Family (Öğretmen Adaylarının Ailedeki Yaşlılara İlişkin Görüşleri), Procedia Social and Behavioral Science 143, 57-62, (Indexed to Conference Proceedings Citation Index). Tam Metin

7.   Bekir, H., Şahin, H., Aydın, R. (2013). 4-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocukların Ebevyn Görüşlerine Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken (Journal of World of Turks)  5( 3), 7-19, (Indexed to EBSCODOAJICZDBIBZASOSBASE, DNBJournal Seek,  Academic Journals DatabaseUlrich's Periodicals Directory ). Tam Metin

 

B.ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER: 

1.   Bekir, H.,Başbuğa S., Aydın, A.R.(2019).Z Nesli Çocuğunu Tanımak. 3rd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress 28-30 June 2019 Lefkosa.

2.   Aydın, R., & Tezel Şahin, F. (2018). Çocuk Evlerinde Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklar ve Gelişimlerinin Desteklenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, Mardin.

3.   Aral N.,Bekir, H.,Aydın, R. (2018).  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumları ve İletişim Becerileri.  3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 1229-1239. 

4.   Deniz, K. Z.,Bekir, H.,Aydın, R. (2018).  Türkçeye Uyarlanan Barnett Çocuk Sevme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ortaokul Öğrencileri Formu.  3.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 151-151. 

5.   Bekir,H., Aydın,R. Sarıçiçek T. (2018).  48-72 Aylık Çocukların Sosyal Yetkinlik ve Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi.  Uluslararası IV. Çocuk Gelişimi Kongresi, 1112-1127. 

6.   Bekir,H., Aydın,R.(2018).Çocuk Anneler: Türkiye.  9th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (9thICoSReSSE).

7.   Bekir,H., Aydın,R.(2018).The Place of Child Development in Special Education:A Qualitative Study.  7th Cyprus International Conference on Educational Research, 7.

8.   Bekir,H., Aydın,R.(2018).Street Children from the Viewpoint of the Adolescent.  7thCyprus International Conference onEducational Research, 32.

9.   Bekir,H., Aydın,R.(2018).Reflections of Environmental Pollution on Children’s Drawings.  7thCyprus International Conference on Educational Research, 9.

10. Karaca,M., Bekir,H., Aydın,R.(2018).Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaratıcı Düşünme Becerileri (Kahramanmaraş Göksun Örneği),Temel Eğitim Kongresi 1, 29-31 Mart, Bursa.

11. Bekir,H., Aydın,R.(2018). Kocaeli İlinde Suça Sürüklenen ve Suç Mağduru Olan Çocuklar, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V, 9-11 Mart, Kocaeli.

12. Özbay, Ö.,Bekir, H.,Aydın, R.(2017).  Suriyeli Mülteciler ve Türklerin 6 Yaş Çocuklarında Aile Algısının Karşılaştırılması.  3. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 116, 07-10 Aralık, Mağusa.

13. Bekir, H.,Aydın, R.(2017).6 Year Old Pre-School Children’s Expectations Of Their Mothers.  International Conference on Multidisciplinary Sciences, 1, 25-26 Kasım, Ankara.

14. Bekir, H.,Şahin, H.,Aydın R.,Özkurt N.,Yücekan R. E. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 269-269, 11-14 Mayıs, Ordu.

15. Bekir, H.,Başbuğa S., Aydın, R.(2017).Çıraklık Eğitimi Alan Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 13, 11-14 Mayıs, Ordu.

16. Bekir, H.,Ok N.,Aydın, R.(2017).Türkiye’de Okul Öncesinde Çevre Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. IV International Eurasian Educational Research Congress, 74-75, 11-14 Mayıs, Muğla.

17. Bekir, H.,Aydın, R.(2017).MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Çevre Eğitimi Kavramı Açısından İncelenmesi.IV International EurasianEducational Research Congress, 79-80, 11-14 Mayıs, Muğla.

18. Bekir, H.,Özsoy, M.,Aydın, R.(2017).Türkiye’de Okul Öncesinde Aile Katılımı Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. IV International Eurasian Educational Research Congress, 85-86, 11-14 Mayıs, Muğla.

19. Bekir, H.,Şahin, H.,Aydın, R.(2017). A Qualitative Study on Grandparent –Grandchildren Relationship. 6th Cyprus International Conference on Educational Research, 77, 4-6 Mayıs, Girne.

20. Bekir, H.,Başbuğa, S., Aydın, R.(2017).Perception of Family in Male Students Receiving Appenticeship Training.6th Cyprus International Conference on Educational Research, 75, 4-6 Mayıs, Girne.

21. Bekir, H., Aydın, R., Başbuğa, S.(2016).Türkiye’ye Göç Eden Suriyeli Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dil Sorunları. I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 01-03 Aralık, Amasya.

22. Bekir, H., Aydın, R.(2016). Ergenlerin Aile Algısı.VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR), 3-5 Kasım 2016, Kıbrıs.

23. Bekir, H., Aydın, R.(2016). Geçmişten Günümüze Erzincan'da Okul Öncesi Eğitim.Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 Eylül - 1 Ekim 2016, Erzincan Üniversitesi, Erzincan.

24. Gültekin, D., Bekir, H., Aydın, R..(2016). Suriye Mültecilerin 6 Yaş Çocuklarında Aile Algısı.II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-25 Eylül 2016, Konya.

25. Bekir, H., Aydın, R. (2016). Classroom Teacher Candidates’ Opinions on Social Values Education on Preschool Children. 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, 12 -14 Mayıs 2016, Konya.

26. Bekir, H., Aydın, R. (2016). Preschool Teacher Candidates’ Opinions on Play. 14th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development, Culture, Education, 12 -14 Mayıs 2016, Konya.

27. Bekir, H., Aydın, R., Arbaş, G.(2016). The Expectations of Girl Adolescents Working or not Working as Seasonal Agricultural Laborer Regarding their Own Future,5nd Cyprus International Conference on Educational Researches, 31 March-2 April 2016, Near East University, Lefkosa, North Cyprus.

28. Şahin, H., Aydın, R., Bekir, H.(2016).Examination of the Quality of Life of Elderly People Living in a Nursing Home.5nd Cyprus International Conference on Educational Researches, 31 March-2 April 2016, Near East University, Lefkosa, North Cyprus.

29. Aral, N., Gürsoy, F., Büyüköztürk, Ş., Yıldız-Bıçakcı, M., Can-Yaşar, M., Fındık-Tanrıbuyurdu, E., Özbal, E. Aydın, R.(2016).Erken Çocukluk Döneminde Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Çocuk, Ebeveyn ve Öğretmen Formu.Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi,  18-20 Mart, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul.

30. Aral, N., Gürsoy, F., Büyüköztürk, Ş., Yıldız-Bıçakcı, M., Can-Yaşar, M., Fındık-Tanrıbuyurdu, E., Özbal, E. ve Aydın, R.(2015).Trafik Bilincinin Oluşmasında Oyun Temelli Trafik Eğitiminin Etkisi.6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası),  11-13 Kasım, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara.

31. Bekir, H. ve Aydın, R. (2015). Ankara İli Kazan İlçesinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Türkiye Verileri İle Karşılaştırılması. III. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyum, Ankara Üniversitesi ve Kazan Belediyesi, 08-10 Ekim 2015

32. Aral, N., Gürsoy, F., Aydın, R. ve Erikçi, T.(2014). Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak Çalışan ve Çalışmayan Çocukların İstismar ve Suç Algısı. VI. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu 15-17 Kasım 2014, Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırma Merkezi (SAMER) Antalya.

33. Bekir, H.,  Aydın, R.(2014). Elazığ İlinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Türkiye Verileri İle Karşılaştırılması. Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi 17-19 Kasım 2014, Atatürk Araştırma Merkezi ve Fırat Üniversitesi, Elazığ. 

 

C.  ULUSAL / ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

C.1. Ulusal Kitaplar/ Kitaplardaki Bölümler

1. Kepner, J.I.(2022).İyileşme Görevleri:Çocukluk çağında istismara maruz kalanlarla psikoterapi. (Çeviren:Şen, E., Aydın, A. R.) Antalya:Kongre Kitabevi. Kitap

2.   Bekir, H., Aydın, R. (2016). Türkiye’de iki dilli eğitime öğretmen yetiştirme çabaları.Bir Çocuk-İki Dil: Berlin Örneğinde Türk-Alman Okul Öncesi Eğitim Koşulları ve Fırsatlar (ed. E. Esen) 333-340, Ankara:Siyasal. (Türkçe Dilinde).

2.   Bekir, H., Aydın, R. (2016).Die Bemühungen um eine lehrpersonalausbildung für bilinguale bildung in der Türkei.Ein Kind-Zwei Sprachen: Bedingungen und Perspektiven der deutsch-türkischen frühkindlichen Bildung am Beispiel Berlin (ed. E.Esen) 371-378, Ankara:Siyasal. (Almanca Dilinde)

3.   Bekir, H.,Aydın, R. (2014). Ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı yapma ve akran zorbalığına maruz kalma durumlarının aile içi çocuk istismarı ile ilişkisinin incelenmesi .(ed. O. Dolu) Çocuk ve şiddet: Toplumsal şiddetin cenderesinde çocuklar, Şiddetin faali olan çocuklar, , Risk altında ve korunması gereken çocuklar serisi-5, Cilt:2, 168-181, Ankara: Samer. 

 

C.2. Uluslararası Kitaplar/ Kitaplardaki Bölümler

1   Bekir H., Aydın R. (2018). Development and Technology in Early Childhood. Recent Researches in Education, (ed:,Efe Recep, Koleva Irina, Atasoy Emin), Cambridge Scholars Publishing.

2.   Bekir H., Bayraktar, V., Aydın R. (2018). Language Development and Support in Children Current Trends in Pre-School Education-2, (ed:Deniz Ümit, Çetin Turhan, Obralic Nuzejma, Yıldırım Yakup), Lambert Academic Publishing.

3.   Bekir H., Aral, N., Aydın R. (2018). Çocuk Ebeveyn İlişkisinin İncelenmesi. Küresel ve Yerel Bakış Açısıyla Sosyal Bilimler Araştırmaları, (ed:,Tüfekçi Ömer Kürşat), SRA  Academic Publishing.

4.   Bekir H.,Aydın R.,Aral, N.(2017).An examination of the perception of classroom teacher candidates regarding the child notion, Current Trends in Educational Sciences (ed:,R.Efe,I. Koleva,E.Atasoy,V. Kotseva), 441-446, Sofya:St. Kliment Ohridski University Press.

5.   Bekir H.,Aydın R.,Genç, B.(2017).Examination of empathy levels of anatolian teacher high school students in terms of different variable, Current Trends in Educational Sciences (ed:,R.Efe,I. Koleva,E.Atasoy,V. Kotseva), 115-214, Sofya:St. Kliment Ohridski University Press.

7.   Aydın, R.Bekir, H., Çiçek, O.(2015).Witnessing the Domestic Violence of Father Towards Mother in Childhood: Scale Developing Study (Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumu: Ölçek Geliştirme Çalışması). Contemporary approaches in education (Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar). (ed. K. Norley, M. A. Icbay, & H. Arslan.), 413-420,  Frankfurt: Peter Lang.

8.   Bekir, H., Aydın, R. (2014). University students' perceptions of family (Üniversite öğrencilerinin aile algısı). Multidisciplinary perspectives on education (Eğitim üzerine çoklu disiplinli bakış açısı) (ed. H. Arslan, G. Raţă, E.Kocayörük and M. A. İçbay), 277-286, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing. 

  

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 

1.   Bekir, H.,Aydın, R. (2018).  Erzincan İlinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Türkiye Verileri İle Karşılaştırılması.  Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ERZSOSDE), 1(11), 313-320.Tam Metin

2.   Bekir, H.,Arbaş G.,Aydın, R. (2018).  Sosyal Dezavantajlı Bölgedeki Ortaokul Öğrencilerinin Anneye Bağlanma ve Sosyal Destek Algısı.  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 79-90. Tam Metin

3.   Çelik, F.T.,Bekir, H.,Aral N.,Aydın, R. (2018).  Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Trafik Farkındalığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Şanlıurfa Hilvan Örneği).  Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1(1), 43-51. Tam Metin

4.   Bekir, H.,Aydın, R. (2018).  Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Eğlencesine İlişkin Beklentileri.  Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1(1), 53-60. Tam Metin

 

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

1.   Akyürek, M., Çakır, S. ve Aydın, R. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aileye Karşı Tutumlarının İncelenmesi. 12. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2017, Sakarya.

2.   Ünal, D.D., Erel, Ş. ve Aydın, R. (2017).Okul Öncesi Eğitime Devam Eden 5 Yaş Çocukların Sosyal Becerilerinin Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan 2017, Sakarya.

3.   Aydın, R., Bekir, H.(2016). Türkiye'de Toplumsal Değişme Sürecinde Erken Çocukluk. III. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi “Bir Çocuk Bir Dünya”, 5-7 Mayis 2016, Ankara (Poster).

4.   Başbuğa, S., Aydın, R., Ulutaş, İ.(2016).Okul Öncesi Öğretmelerinde Liderlik Özellikleri. 11. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2016, Kastamonu.

5.   Bekir, H., Aydın, R. (2015). Çocuk İçin Yaşlı Kavramı ve Huzurevi Algısı. VIII. Ulusal Yaşlılık  Kongresi Bildiri Kitabı, 16-18 Nisan 2015, 301-307, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

6.   Bekir, H. Kurtulmuş, Z. ve Aydın, R. (2014). Çevresel Risk Algısı Ölçeği (ÇRA) :Anne Formu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, 21.Yüzyılda Eğitime Kültürel Bakış 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri Kitabı-4-6 Eylül, 357 Kocaeli, Ankara: Pegem Akademi.

7.   Bekir, H. ve Aydın, R. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Tercihleri ve Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri, 21.Yüzyılda Eğitime Kürtürel Bakış 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (Uluslararası Katılımlı) Bildiri Özetleri Kitabı-4-6 Eylül, 346, Kocaeli, Ankara: Pegem Akademi.

8.   Kayabaşı, N., Bekir, H. Şanlı, H.S., Aydın, R. (2013). Yaşlılarda Ebru  Yapımının Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma VII. Ulusal Yaşlılık  Kongresi -23-25 Mayıs, 298-303, Karabük Karabük Üniversitesi.

9.   Bekir, H. ve Aydın, R. (2013). Ilgın (Konya) İlçesinde Canlı Doğan ve Yaşayan Çocuk Sayılarının Ülke Göstergelerine Göre Karşılaştırılması (Comparison of The Number of Born-Alive Infants and Living Children From Konya Province). 2.Ulusal Ilgın Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı -27-29 Eylül, 13, Ilgın-Konya.

10. Karaağaçlı, M. ve Aydın, R. (2012). llgın’da Günümüzdeki İletişim Teknolojilerinin Sosyalleşmeye Etkilerinin Değerlendirilmesi. 1.Ulusal Ilgın Sempozyumu Bildiri Kitabı 29 Haziran-02 Temmuz Ilgın-Konya, s.375-383.

Atıflar

1. Bekir, H.,Arbaş G.,Aydın, R. (2018).  Sosyal Dezavantajlı Bölgedeki Ortaokul Öğrencilerinin Anneye Bağlanma ve Sosyal Destek Algısı.  Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 79-90. 

a. Ergenlerde algılanan anne-baba tutumları ve bağlanma stilleri ile madde bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesiFATMA OĞUZ

b. Ortaokul öğrencilerinde algılanan sosyal desteğin problemli internet kullanımı ile ilişkisiZEHRA BETÜL SARMAN

c. Ortaokul ve lise öğrencilerinin akademik destek algıları ile okul yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişkiESRA ERSOY

d. Abdullayev, K. (2019). Üniversite öğrencilerinin bağlanma stilleri ve stresle başa çıkma biçimleri ile depresyon düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

e.Perceived Social Support And Resilience As Predictors Of Wellness In Roman Early Adolescents Aslı Deni̇z

f.Yazıcı Çelebi, G., & Çelebi, B. (2020). Ergenlerin Bağlanma Stilleri ile İnternet Bağımlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi6(2), 37-48.

 

2.     Bekir, H., Şahin, H., Aydın, R. (2014). University Students’ Perception on Woman’s Place in a Family (Üniversite Öğrencilerinin Kadının Ailedeki Yeri Hakkındaki Görüşleri), Procedia Social and Behavioral Science 143, 14-18, (Indexed to Conference Proceedings Citation Index). Uluslarası Endeks:4 Uluslararası Bildiri Kitabı:1

a.“Anggreni, L. S., Nugroho, R. A., Luthfi, H. S., Kresna, I. M., & Santoso, T. B. (2019). Penggunaan kata umpatan di Twitter berdasarkan gender di pilkada Sumatera Utara 2018. Jurnal Kajian Komunikasi, 7(1), 121-132. (Scopus, ESCI, ERA)

b.Sam, B., Iye, R., Ohoibor, M., Umanailo, M. C. B., Rusdi, M., Rahman, A. B. D., & Hajar, I. (2019). Female Feminism in the Customary Island of Buru. Int. J. Sci. Technol. Res, 8(8), 1877-1880. (Scopus, ESCI, ERA)"

c.“Chen, M., & Jiang, Q. (2019). Research on the Female Image-Building in Mass Media. In 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). Atlantis Press.”

d.Hasannia, A. Z  & Fazeli, Z. (2019). Socio-Political Rights of Iranian Women before and after the Islamic Revolution; a Comparative Study Journal of Contemporary Research on Islamic Revolution 53-75.

e.Damasceno, A. T. B., Schimith, C. D., da Rocha Gomes, T. E., & Leite, I. A. B. (2019). A mulher empreendedora na amazônia: um estudo de caso acerca da educação familiar empreendedora e a influência na renda doméstica. Colóquio Organizações, Desenvolvimento e Sustentabilidade10.

3.Bekir, H., Şahin, H., Aydın, R. (2013). 4-7 Yaş Arası Sağlıklı Çocukların Ebevyn Görüşlerine Göre Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi  (Determination of Life Quality of Healthy Children at The Age Group of 4-7 Years According To Their Parents’ Views). Zeitschrift Für Die Welt Der Türken (Journal of World of Turks)  5( 3), 7-19, (Indexed to EBSCODOAJICZDBIBZASOSBASE, DNBJournal Seek,  Academic Journals DatabaseUlrich's Periodicals Directory  et.all). Alan Endeksi:2 Yüksek Lisans Tezi:3

a.  “Özbey, S., Mercan, M., Alisinanoğlu, F . (2018). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 48-72 Aylık Çocukların Yaşam Kalitesi İle Öz Düzenleme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim Ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 157-173.”

b.Tümer, T. (2018).9-11 yaş arası çocukların yaşam kalitesinin aile işlevselliği ve sosyo-demografik değişkenler açısından incelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

c.Aykoç, M.(2019).Aile yaşam doyumuyla çocuk yaşam kalitesi arasındaki ilişki, Yüksek lisans tezi, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

c.Okumuş Yılmaz, S.(2019).Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık çocukların ahlaki değer yargıları ile yaşam kaliteleri ve ebeveynlerinin ahlaki değer yargıları arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

e.Batmaz, H.(2020).Tek çocuğa sahip akademisyen annelerin tek çocuk sahibi olmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

f.Erçetin, Ş , Potas, N , Açıkalın, Ş , Koçtürk, N , Abal, S . (2021). Effects of COVID-19 on Gifted Students’ Quality of Life (QOL-GSS): Scale Development and Application, Covid-19’un Üstün Yetenekli Öğrencilerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi (QOL-GSS): Ölçek Geliştirme ve Uygulama. Sakarya University Journal of Education , 11 (1) , 28-50 

4.  Çelik, F.T.,Bekir, H.,Aral N.,Aydın, R. (2018).  Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Trafik Farkındalığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Şanlıurfa Hilvan Örneği).  Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1(1), 43-51. Uluslararası Kitap:1 Alan Endex:1, Yüksek Lisans Tezi:2

a.Kurt, F.T. (2019). Ana sınıfına devam eden çocukların trafik farkındalığının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

b.Öz, B., & Demirutku, K., (2018).Trafikte Çocuk Güvenliği: Temel Unsurlar, Tespitler ve Öneriler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

c.Demiray Sandıraz, B. (2020)Improving road safety awareness through experiential learning: an action research with preschool children Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

d.Akın, E. & Çeçen, F. (2020). Çocukların trafik bilincinin gelişiminde masal türünün rolüne yönelik uygulamalar. Turkish Studies - Education15(3), 1459-1472. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42807

 

5.     Gürsoy, F., Aral, N., Büyüköztürk, Ş., Yıldız-Bıçakcı, M., Can-Yaşar, M., Fındık-Tanrıbuyurdu, E., Özdoğan, E. & Aydın, R. (2015). Trafik bilincinin oluşmasında oyun temelli trafik eğitiminin etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Raporu, Ankara. Alan Endex:1,Yüksek Lisans Tezi:2 Uluslararası Kitap:1

a.Kurt, F.T. (2019). Ana sınıfına devam eden çocukların trafik farkındalığının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

b.Sarıçiçek Tuğba,Bekir Hatice (2018). Beş Yaş Çocuk Resimlerinde Trafik,Küresel ve Yerel Bakış Açısıyla Sosyal Bilimler Araştırmaları Editör:Tüfekçi Ömer Kürşat, 61 -78SRA Academic Publishin

c.Demiray Sandıraz, B. (2020)Improving road safety awareness through experiential learning: an action research with preschool children Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 d.Akın, E. & Çeçen, F. (2020). Çocukların trafik bilincinin gelişiminde masal türünün rolüne yönelik uygulamalar. Turkish Studies - Education15(3), 1459-1472. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.42807

 

6.Bekir, H., Aydın, R. (2014). University students' perceptions of family (Üniversite öğrencilerinin aile algısı). Multidisciplinary perspectives on education (Eğitim üzerine çoklu disiplinli bakış açısı) (ed. H. Arslan, G. Raţă, E.Kocayörük and M. A. İçbay), 277-286, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing. Alan Endeksi:1, Uluslararası Kitap:2

a."Şanlı, H. S., & Çatalkaya Gök, E. (2019). Aile İçi İşbirliğine Örnek: Buldan’da Dokumacılık. Kalemişi Dergisi7(14), 409–425."

b."Bekir H.(2017).Socially disadvantaged children’s perception of family, Current Trends in Educational Sciences (ed:,R.Efe,I. Koleva,E.Atasoy,V. Kotseva), 269-274, Sofya:St. Kliment Ohridski University Press"

c."Mercan, Z., Bekir, H.(2016).Toplumsal Değişme Sürecinde Ailelerin Çocuk Yetiştirme Biçimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Sosyal bilimlerde stratejik araştırmalar. (ed. Ö.K. Tüfekçi), 105-118,  Almanya: Lap Lambert."

 

7. Gültekin, D., Bekir, H., Aydın, R..(2016). Suriye Mültecilerin 6 Yaş Çocuklarında Aile Algısı.II. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, 23-25 Eylül 2016, Konya. Alan Endeksi:1, Diğer  Endeksi:1,Uluslararası Kitap:1

a.Sarıçiçek Tuğba,Bekir Hatice (2018). Beş Yaş Çocuk Resimlerinde Trafik,Küresel ve Yerel Bakış Açısıyla Sosyal Bilimler Araştırmaları Editör:Tüfekçi Ömer Kürşat, 61 -78SRA Academic Publishing

b.Özbay, Ö. & Bekir, H. (2018). Family Perception of Six Year-Old Turkish and Syrian Children. Journal of Current Researches on Educational Studies, 8 (2), 77-86.

c.Karabulut, R , Türksoy, E , Kasapoğlu, N , Kırat, H . (2020). Mülteci Öğrencilerin Çizdiği Resimler Yardımıyla Okula Uyum Durumlarının İncelenmesi . Çocuk ve Gelişim Dergisi , 3 (6) , 38-50 . DOI: 10.36731/cg.747930 (Erken Görünüm).

8. Aydın, A.R. (2019).“Çocuk Evlerinde Yaşayan 5-6 Yaş Çocukların Yaratıcı Düşünme ve Dil Gelişim Düzeylerinin İncelenmesi”,Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Prof. Dr. Fatma TEZEL ŞAHİN, Ankara. Yüksek Lisans Tezi:2

a.Sulamacı, F. (2020).Türkiye'de Çocuk Evleri İle İlgili Araştırmalara Bir Bakış: Sistematik Bir Derleme Çalışması, Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Karabük.

b.Gedik, F.N. (2020).Anasınıflarında yabancı uyruklu akranlarıyla eğitim alan ve almayan çocukların dil gelişimi ve yaratıcı düşünme becerilerinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, , Ankara. 

9.    Aral, N., Gürsoy, F., Büyüköztürk, Ş., Yıldız-Bıçakcı, M., Can-Yaşar, M., Fındık-Tanrıbuyurdu, E., Özbal, E. Aydın, R.(2016).Erken Çocukluk Döneminde Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Çocuk, Ebeveyn ve Öğretmen Formu.Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi,  18-20 Mart, Haliç Kongre Merkezi, İstanbul. Yüksek Lisans Tezi:2

a.Kurt, F.T. (2019). Ana sınıfına devam eden çocukların trafik farkındalığının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

b.Gül, A. (2019). İstanbul ı̇lı̇ Bağcılar ı̇lçesı̇nde alkolden sürücü belgesı̇ne bı̇rı̇ncı̇ kez el konulan sürücülerı̇n psı̇ko-teknı̇k değerlendı̇rmesı̇ ı̇le alkol kullanım rı̇sk ve sorunlarının araştırılması, Yüksek lisans tezi, İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ Adlı̇ Tıp Enstı̇tüsü, İstanbul

10 Aydın, R.Bekir, H., Çiçek, O.(2015).Witnessing the Domestic Violence of Father Towards Mother in Childhood: Scale Developing Study (Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumu: Ölçek Geliştirme Çalışması). Contemporary approaches in education (Eğitimde Çağdaş Yaklaşımlar). (ed. K. Norley, M. A. Icbay, & H. Arslan.), 413-420,  Frankfurt: Peter Lang. Alan Endeksi:1  Uluslararası Bildiri Kitabı:1

a. “Bekir, H., Çelebi, İ. H.(2019). İlk ve Acil Yardım Programına Devam Eden Öğrencilerin Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumları." 3. International EMIEntrepreneurship and Social Sciences Congress"

b. "Bekir, H., Şahin, H.(2017).Research on University Students’ Witnessing Domestic Violence against Women during Their Childhood and Adolescence. Anthropologist 27(1-3), 58-68, (Indian Citation Index, Linguistics and Language Behavior Abstracts database, National Academy of Agricultural Sciences, India (NAAS), Sociological Abstracts database, Worldwide Political Science Abstracts database, University Grants Commission (UGC), India)."

 

11. Şanlı, H.S., Bekir, H.,  Aydın, R. (2014). The Opinions of Teacher Candidates on the Elderly in the Family (Öğretmen Adaylarının Ailedeki Yaşlılara İlişkin Görüşleri), Procedia Social and Behavioral Science 143, 57-62, (Indexed to Conference Proceedings Citation Index). Alan Endeksi:1, Ulusal Bildiri:1,

a."Bekir, H., Tezel, Z., Şanlı, H.S., Şahin, H. (2015).Family Perception of Elderlies Who Are Residing in a Nursing Home in Ankara. International Journal of Contemporary Applied Sciences 2, 1-14 (Indexed to Science Direct & Scopus)."

b.“Tezel, Z., Şanlı, H.S., Bekir, H.(2015).Yaşlıların Huzurevinde Kalış Nedenleri ve Huzurevi Algıları.VIII.Ulusal Yaşlılık  Kongresi Bildiri Kitabı, 16-18 Nisan 2015, 321-330, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.”

  

12. Bekir Şimşek, H., Aydın, R. (2014). Problems Being Encountered by Teacher Candidates, Preschool Education, Preschool Education Course, Practice Schools (Öğretmen Adaylarının Okul Öncesi Eğitim Dersi Uygulama Okullarında Karşılaştıkları Sorunlar), Procedia Social and Behavioral Science 121, 381– 387, (Indexed to Conference Proceedings Citation Index).Doktora Tezi:2

a."Özarslan, M. (2015). Proje paydaşlarının BİLSEM biyoloji projeleri hakkındaki düşünceleri ve bu projelerin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin biyoloji öğrenmeye yönelik motivasyonları ile bilimsel tutumlarına etkisi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Biyoloji Eğitimi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir’’

b.Irfayanti, V. I. (2020). "The Difficulties and Strategies of Teaching Practice Encountered by Pre-Service Teachers of Microteaching Subject" University of Islam Malang .Faculty of Teacher Training and Education English Language Education

 

13. Bekir, H.,Aydın, R. (2014). Ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı yapma ve akran zorbalığına maruz kalma durumlarının aile içi çocuk istismarı ile ilişkisinin incelenmesi .(ed. O. Dolu) Çocuk ve şiddet: Toplumsal şiddetin cenderesinde çocuklar, Şiddetin faali olan çocuklar, , Risk altında ve korunması gereken çocuklar serisi-5, Cilt:2, 168-181, Ankara: Samer. Diğer  Endeksi:1

a.Örüm, M , Mart, G , Mart, M . (2020). Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanılı Mevsimlik Tarım İşçilerinde Anksiyete ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi . Gelişim ve Psikoloji Dergisi , 1 (2) , 87-97 .

 

14.Bekir, H., Aydın, R., Başbuğa, S.(2016).Türkiye’ye Göç Eden Suriyeli Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Dil Sorunları. I. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 01-03 Aralık, Amasya.  Diğer  Endeks:1

a.Karabulut, R , Türksoy, E , Kasapoğlu, N , Kırat, H . (2020). Mülteci Öğrencilerin Çizdiği Resimler Yardımıyla Okula Uyum Durumlarının İncelenmesi . Çocuk ve Gelişim Dergisi , 3 (6) , 38-50 . DOI: 10.36731/cg.747930

 

15.Bekir, H., Aydın, R. (2018).  Almanya’da Yaşayan Türk Ebeveynlerin Ana Dilin Okul Başarısına Etkisine İlişkin Görüşleri.  Zeitschrift für die Welt der Türken, 1(10), 95-107.Ulusal Kitap:1

a.Pekesen, M. & Akdeniz, Ş.(2019).Almanya'daki ikinci kuşak Türk işçilerin çocukları ile ilgili kaygıları Türk-Alman İlişkilerine Farklı Disiplinlerden Bakış ed. M. Altunkaya K. Demir D. Çakılcı, 435-454 Konya:Palet.

 

16. Aral N.,Bekir, H.,Aydın, R. (2018).  Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumları ve İletişim Becerileri.  3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 1229-1239. Uluslararası Bildiri Kitabı:1

a.“Bekir, H., Çelebi, İ. H.(2019). İlk ve Acil Yardım Programına Devam Eden Öğrencilerin Çocukluk Döneminde Babanın Anneye Yönelik Şiddetine Tanık Olma Durumları." 3. International EMIEntrepreneurship  and Social Sciences Congress"

 

17.Bekir H., Aral, N., Aydın R. (2018). Çocuk Ebeveyn İlişkisinin İncelenmesi. Küresel ve Yerel Bakış Açısıyla Sosyal Bilimler Araştırmaları, (ed:,Tüfekçi Ömer Kürşat), SRA  Academic Publishing.Uluslararası Bildiri Kitabı:1

a."Bayraktar, V. ve Öğretir, A.D. , 2019. 9-17 Yaş Arasındaki Çocukların Algıladıkları Anne Tutumlarının İncelenmesi, 7 th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences November 15-17, Ankara."

 

18. Kayabaşı, N., Bekir, H. Şanlı, H.S., Aydın, R. (2013). Yaşlılarda Ebru  Yapımının Anksiyete Düzeyine Etkisinin İncelenmesi, Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma VII. Ulusal Yaşlılık  Kongresi -23-25 Mayıs, 298-303, Karabük Karabük Üniversitesi.Yüksek Lisans Tezi:1

a. Karabina, S.(2019). Yiyecek Hazırlamanın Yaşlılarda Anksiyete Düzeyine Etkisi,Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

19.Bekir, H.,Aydın, R. (2018).  Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitimi Yıl Sonu Eğlencesine İlişkin Beklentileri.  Çocuk ve Gelişim Dergisi, 1(1), 53-60.Ulakbim:1

ÇÜMLEK, A. B., & ÖZASLAN, H. Preservice Teachers’ Views on Year-End Shows in Preschools. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty40(2), 809-848.