VERDİĞİ DERSLER


4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri  
(296 Saat)

Milli Eğitim Bakanlığı
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı
Mödüller
Süre/Saat
16
16
16
16
16
16
16
16
16
8
24
24
24
24
24
24
Evde Çocuk Bakımı Programı
 (432 Saat)

Milli Eğitim Bakanlığı
Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
2016-2017
Eğitim ve Öğretim Yılı
Mödüller
Süre/Saat
1. Anne ve Çocuk Sağlığı -1 8
2. Anne ve Çocuk Sağlığı -2 16
3. Aile Planlaması 16
4. Birey Gelişimi 16
5. Çocuk hastalıkları 16
6. Çocuk Ruh Sağlığı 8
7. Çocukla İletişim -1 24
8. Çocukla İletişim -2 24
9. 0-36 Ay Öz Bakım 32
10. 36-72 Ay Öz Bakım 32
11. Serbest Zaman Etkinlikleri 24
12. Türkçe Dil Etkinlikleri 24
13. Oyun Etkinlikleri -2 24
14. Müzik Etkinlikleri 24
15. Okuma Yazmaya Hazırlık 24
16. Fen ve Doğa Etkinlikleri 24
17. İlk Yardımın Temel İlkeleri 16
18. Temel Yaşam Desteği 16
19. Yaralanmalarda İlk Yardım 16
20. Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 16
21. Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım 16
22. Taşımalar 16